MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kệ tất cả, em vẫn là cô giáo
Mặc những bon chen toan tính thiệt hơn
Mặc những gièm pha chê trách tủi hờn
Rằng: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.
Kệ tất cả, em vẫn là cô giáo
Dù mai sau còn biên chế hay không
Dù ngoài kia đời còn lắm bão giông
Lương thấp lắm, phải lo toan từng bữa.
Kệ anh đấy, nếu chọn thêm lần nữa
Em vẫn làm một cô giáo thôi anh
Nghề của em gieo những ước mơ xanh
Vui lặng lẽ bên từng trang giáo án.
Em mong lắm một ngày mai sáng lạn
Chẳng còn phải lo cơm áo gạo tiền
Chẳng chạy theo những thay đổi triền miên
Vui vẻ sống bên anh – làm cô giáo.

 

Người lái đò đã đưa khách sang sông an toàn.